Home

Bán giống cà phê gồm hạt giống cà cây giống.

Liên hệ số điện thoại: 0914.599.143

Bài viết mới được cập nhật

Mô hình trồng chuối với cà phê có đạt năng suất cao

Huyện Kon Plông chỉ đạo các địa phương trên địa bàn khai triển việc trồng xen canh một số loại cây ăn nhập với điều kiện thiên nhiên, có hiệu quả kinh tế trên diện tích cà phê của các hộ dân thuộc Đề án hỗ trợ phát triển cà phê xứ lạnh. Đến nay,Đọc tiếp “Mô hình trồng chuối với cà phê có đạt năng suất cao”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Bắt đầu